Желдеткіш торлар

Ішкі желдету торлары (RAG)

Мақсаты

Желдету RAG реттелмейтін торлар әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауаны беру/шығару үшін арналған.

Конструкциясы

Желдеткіш торы жылжымайтын желбезегі орнатылған алюминий қорытпасынан жасалады.   Реттелмейтін, дамперсіз RAG торлары.

Тапсырыс беру кезінде желдету торларын шартты белгілеу (барлық өлшемдер мм)   

RAG торының схемалық суреті

Ішкі желдету торлары(RAR)

Мақсаты

Реттелетін RAR желдеткіш торлары әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауа беруді/жоюды бөлуге арналған.

Конструкциясы

Желдеткіш торы жылжымалы желбезегі орнатылған алюминий қорытпасынан жасалады. Реттелетін дампермен RAR торлар.

Тапсырыс беру кезінде желдету торларын шартты белгілеу (барлық өлшемдер мм) 

RAR торының схемалық суреті

Сыртқы желдету торлары (EAL)

Мақсаты

Сыртқы желдету реттелмейтін торлар әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерімен, оның ішінде ауаның ауыспалы шығынымен беруге/жоюға арналған.

Конструкциясы

Желдеткіш торы жылжымайтын желбезегі орнатылған алюминий қорытпасынан жасалады.

Тапсырыс беру кезінде желдету торларын шартты белгілеу (барлық өлшемдер мм)

EAL торының схемалық суреті

Саңылаулы жинақтауыш диффузоры (RLD)

Мақсаты

Саңылаулы жинақтауыш диффузоры желдету және кондиционерлеу жүйелерімен, оның ішінде ауаның ауыспалы шығынымен әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ауаны беруге/шығаруға арналған.

Конструкциясы

Диффузорлар алюминий қорытпасынан жасалады және Тапсырыс берушінің өтінген түсіне ұнтақ бүрку әдісімен боялады.    

Тапсырыс беру кезінде желдету торларын шартты белгілеу (барлық өлшемдер мм)

Диффузордың схемалық суреті RLD